Digital marknadsföring för företag

Digital marknadsföring för företag

Välkommen till denna sida om digital marknadsföring för företag! I takt med att konkurrensen om konsumenterna hårdnar måste företagen bli effektivare i sitt sätt att nå ut med sitt budskap. Här gäller det att hänga med i den otroligt snabba utvecklingen, som även omfattar marknadsföring. I dagens samhälle är det nästintill ett måste för företag att marknadsföra sig digitalt. Dagens konsumenter spenderar allt mer tid med mobilen, surfplattan och datorn, och följaktligen görs fler köp och beslut online. Som företag måste du finnas närvarande digitalt om du vill vara ett alternativ för den moderna konsumenten. Det räcker dock inte att ha en hemsida, du måste även marknadsföra din hemsida, produkter och/eller tjänster.

Hemsida, Facebook, Instagram, Twitter, Pintrest, video, live video, YouTube, Google Adwords, influencer marketing, affiliate marknadsföring, sökmarknadsföring (SEM), sökmotoroptimering (SEO), artificiell intelligens och virtual reality. Listan kan göras lång med olika sorters digital marknadsföring. För många företagare kan det kännas överväldigande med alla nya kanaler och möjligheterna som kommer med dem. Det är viktigt att vara närvarande digitalt, men det är däremot inte nödvändigt att vara närvarande i samtliga kanaler. Det viktigaste är att företaget har en god målgruppskännedom, ett tydligt syfte med sin digitala marknadsföring, samt förstår och accepterar nya konsumentbeteenden. På denna sida hittar du mycket information om digital marknadsföring, digitala plattformar, trender och nya tekniker.

Vad är digital marknadsföring?

Först och främst är det viktigt att förstå vad digital marknadsföring egentligen är för något. Digital marknadsföring är marknadsföring som företag driver genom digitala kanaler och plattformar, som till exempel datorer, surfplattor, mobiler och smartwatches. Företag kan ha olika syften med sin digitala marknadsföring. Syftet kan bland annat vara att bygga varumärket, öka försäljningen och ge service och mervärde till befintliga kunder. Digital marknadsföring gör att företaget kommer närmare konsumenten och kan ha en dialog. Det finns många olika kanaler och tekniker att använda i sin digitala marknadsföringsstrategi. Som företagare måste du känna din målgrupp och utgå från var dessa konsumenter befinner sig och hur de kommunicerar för att sedan anpassa sig därefter.

Varför behöver företag marknadsföra sig digitalt?

För de allra flesta företag är digital marknadsföring absolut nödvändigt för att kunna nå ut till konsumenten och stå sig i konkurrensen. I dagens samhälle spenderar vi allt mer tid vid datorn, mobilen och surfplattan. Detta skapar nya konsumentbeteenden och företag måste vara närvarande digitalt för att kunna påverka köpbesluten. Tack vare digital marknadsföring kan företag rikta sitt budskap till en tydligt definierad målgrupp och vara synliga 24 timmar om dygnet oavsett var målgruppen befinner sig. Dessutom kan resultatet av den marknadsföringen enkelt mätas så att du kan justera och exponera där du får mest effekt. Till skillnad mot traditionella medier kan du testa dig fram för en relativt låg kostnad för att se vad som fungerar.

Viktigt att tänka på vid digital marknadsföring

Digital marknadsföring kräver ett stort engagemang och kan ge fantastiska resultat. Det är tidskrävande och det gäller att ständigt vara närvarande och skapa mervärde för konsumenterna så väl som att hänga med i trender. Det går inte bara att sätta upp en hemsida och några sociala media-konton och tro att de sköter sig själva. Digital marknadsföring kräver att du är aktiv och flexibel. Dessutom krävs det att du definierat din målgrupp och syftet, samt känner till olikheterna mellan de olika kanalerna. Det räcker dock inte med att du väljer några kanaler, du måste förstå de nya konsumentbeteendena samt finnas online och hjälpa konsumenterna att hitta lösningar till sina problem.

Trender och nya tekniker inom digital marknadsföring

Digital marknadsföring följer den otroligt snabba digitala utvecklingen och som företag gäller det att vara aktiv och anpassa sig efter nya trender och tekniker. Digitaliseringen innebär stora möjligheter för många företag och ger nya möjligheter att nå ut till konsumenter och kunder. Konsumentbeteendena förändrar sig dock snabbt och det gäller att anpassa sig efter dessa förändringar och trender. Förutom att mobilen går mot att bli den största plattformen så är en tydlig trend att röststyrning samt video, och framför allt live video blir ett allt viktigare inslag i den digitala marknadsföringen. På denna sida kan du lära dig om och fördjupa dina kunskaper om digital marknadsföring för företag!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *