Fördelar och nackdelar med digital marknadsföring för företag

Fördelar och nackdelar med digital marknadsföring för företag

Digital marknadsföring är att som företag nå kunder via digitala kanaler vanligtvis med målsättning att bygga ett varumärke och att nå ut till nya marknader och kunder. En fördel är att när ett företag väljer att marknadsföra sig digitalt skapar det ofta mer möjligheter eftersom man kan rikta sin marknadsföring mot olika intressegrupper, lokalt, nationellt eller internationellt. En annan är att det är billigare än den traditionella marknadsföringen offline med annonser i radio, Tv och olika tryckalster, vilket oftast kräver en ganska stor budget. Därutöver finns många gånger bara ett begränsat antal platser att synas på vilket har stor effekt på hur priserna sätts och kan kräva stora kostnader för företaget.

Digital marknadsföring är billigare men problemet är att det finns nästintill obegränsat med platser för ett företag att synas på och nackdelen är att man kan försvinna i mängden. Frågan blir i stället var man ska synas och vad kostnaden får ligga på. Företagen bör fundera på vad man vill uppnå, vilka målgrupper som är intressanta och hur mycket det får kosta. Ett råd är att satsa målmedvetet och fokuserat. Innehåll med kvalitet inspirerar och får förhoppningsvis de nya kunderna att börja handla. Digital marknadsföring är mätbar på ett tydligare sätt än traditionell marknadsföring, och gör det enkelt att ändra på det som inte fungerar. Eftersom marknadsföringen är digital görs justeringar snabbt och kostnadseffektivt. Stora fördelar!

Marknadsföring och hemsidan

En stor nackdel är svårigheten att sticka ut. Hemsidan är ett viktigt nav för ett företag, men hur marknadsför man sin hemsida på nätet? Bara i Sverige finns omkring en miljon olika företag och över en miljon registrerade se-domäner. Då räcker det kanske inte längre med att endast ha en bra hemsida för företaget. Företagets hemsida eller webbshop bör fungera som ett nav i den digitala marknadsföringen som ska riktas mot rätt målgrupp i de korrekta kanalerna. För att kunna lyckas och få största möjliga värde måste man identifiera målgruppen. Det gör man ganska enkelt med en analys. Sedan återstår det att identifiera var denna grupp engagerar sig på nätet.

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, SEO, är en digital marknadsföring som ger företag ökad synlighet på nätet och avgör vilken placering en webbplats får på olika sökmotorer som exempelvis Google. I dag anses det dock allt viktigare att bygga webbplatser med innehåll som användarna tycker om, och att inte bara fokusera på sökmotorerna. Idealet är givetvis en webbplats som är tekniskt optimerad med användarvänligt innehåll och som samtidigt tar företaget till toppen av sökmotorerna. Fördelar är att man når den potentiella kunden när personen är köpsugen samt att företaget får en användarvänlig hemsida. En nackdel är att det kan ta tid innan arbetet ger resultat och att det är ett kontinuerligt arbete som måste hållas efter.

Sökmarknadsföring (SEM)

Sökmarknadsföring är att marknadsföra ett företag med textannonser på sökmotorer som exempelvis Google Ads som erbjuder många annonsformat samt webbannonser. Vad är det för skillnad mellan sökmarknadsföring och sökmotoroptimering? Med SEO så konkurrerar företaget med andra webbplatser i sökresultatet, ett långsiktigt arbete som kräver tekniska insatser och mycket innehåll. SEM handlar om annonser i olika sökmotorer som Google och Bing. Fördelarna är att man når den potentiella kunden när de vill handla. Företaget syns exempelvis högt på sökord som har hög konkurrens. Man kan styra budskapet mer precist. Företaget kan kontrollera kostnaden och betalar per klick. Det finns väldigt få nackdelar men vissa sökord har en hög kostnad per klick.

Marknadsföring i sociala medier

Det finns ett oerhört stort utbud av sociala medier i dag med många alternativ för annonsering såsom LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter och Snapchat för att nämna några. Fördelen är att företaget finns där kunderna finns. Att annonsera i sociala medier ger en väldigt exakt målgruppsanpassning och är perfekt för de som har visuellt tilltalande produkter. Fördelarna är att man kan målgruppsanpassa annonseringen in i minsta detalj och att man får direkta resultat. Det är viktigt att skapa annonser som lockar till klick. Företag kan dessutom skapa mervärde genom exempelvis tävlingar, utlottningar eller exklusiva kampanjer. En nackdel är att många i dag blockerar all annonsering i sitt flöde eller helt enkelt ignorerar annonserna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *