Skillnader mellan stora och små företags digitala marknadsföring

Skillnader mellan stora och små företags digitala marknadsföring

De flesta människor idag använder sig av digitala medier med jämna mellanrum. Nu har de funnits med så pass länge att även de lite äldre generationerna är vana vid att använda sig av internet och mobiltelefoner i viss mån. Digitala medier är oerhört viktigt för företagens marknadsföring, egentligen oavsett vad företaget arbetar med och hur stort det är. Med det sagt behöver inte alla företag finnas och synas i alla digitala kanaler – det kräver nämligen stora resurser och god ekonomi för att hålla marknadsföringen uppdaterad om det rör sig om så pass många kanaler. Det är inte alltid små företag har råd eller tid med det.

Det finns ett flertal saker som kan påverka och avgöra vilken sorts digital marknadsföring och vilka digitala kanaler ett företag väljer att använda sig av. Storleken på företaget är en av dessa aspekter. Vad som är viktigt att tänka på är att bra marknadsföring inte alltid behöver innebära att synas överallt, utan snarare att planera och genomföra den på ett riktigt bra, unikt och underhållande sätt. Ju större och rikare ett företag är, desto enklare kan det bli för dem att lägga tid och resurser på att komma på bra marknadsföring. Samtidigt kan de också ha att göra med en bredare och mer svåranalyserad målgrupp.

Ekonomi och resurser

En viktig skillnad mellan små och stora företags digitala marknadsföring beror på ekonomi och resurser. Ett stort företag har ofta större möjligheter att köpa in konsulter, program och idéer med mera som kan göra den digitala marknadsföringen bättre. Ett litet företag har kanske inte råd att producera en reklamfilm för TV, eller har inte de resurser som krävs för att hålla igång flera digitala kanaler (hemsida, blogg, sociala medier och så vidare) samtidigt. Det här gör i sin tur att det oftare är de stora och förmögna företagen som hörs mest och bäst. Med bra planering kan dock även små företag skapa digital marknadsföring som uppmärksammas av en stor grupp människor.

Olika bredd på målgruppen

De flesta företag vet om vikten av att analysera och urskilja sina målgrupper i samband med digital marknadsföring. Ju större ett företag blir, desto fler produkter eller tjänster kan de också erbjuda, vilket i sin tur ofta gör målgruppen bredare än hos mindre företag. Målgruppsanalysen blir därför mer omfattande hos större företag, medan små företag kan välja att avgränsa den och fokusera på en viss sorts människor. En bred målgrupp är många företags önskan men det kan också göra den digitala marknadsföringen svårare. Om man till exempel har en målgrupp i åldern 14–18 år kan man välja ut ett par sociala medier (Snapchat, Instagram, Facebook) men ju bredare målgruppen blir, desto fler digitala kanaler kan behöva användas.

Val av digitala kanaler utifrån målgrupp

Valet av digitala kanaler kan alltså skilja sig markant mellan mindre och större företag i deras marknadsföring. För att exemplifiera det kan man utgå från inredning som produktområde. Om företaget är litet erbjuder de ett mindre antal möbler och inredningsprodukter som kanske även följer ungefär samma stil och prisklass. Då kan de definiera sin målgrupp och utifrån den välja ut ett par digitala kanaler för sin marknadsföring. Om företaget växer och breddar sitt utbud (tänk IKEA eller andra stora möbel- och inredningskedjor) har de helt plötsligt fått en betydligt större målgrupp i olika åldrar, med olika smak och preferenser och i olika ekonomiska klasser. Det här gör även att valet av digitala kanaler påverkas.

Börja smått och gör det bra

Stora företag behöver ofta finnas i många digitala kanaler för att kunna möta sina kunders behov och preferenser, vilket i sin tur ställer krav på resurser och ekonomi. Det här är dock inte något som ett litet företag behöver eftersträva med en gång. Det kan istället vara bättre att noga analysera och identifiera sin tänkta målgrupp och sedan välja ut ett par digitala kanaler där marknadsföringen äger rum. Om målgruppen är människor över 70 år är kanske inte sociala medier den huvudsakliga kanalen att marknadsföra sig i. Om målgruppen däremot är ungdomar är sociala medier oerhört viktigt för den digitala marknadsföringen, oavsett om företaget är stort eller litet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *