Vad är digital marknadsföring?

Vad är digital marknadsföring?

Idag använder de flesta internet och antalet människor som är online varje dag ökar fortfarande. Marknadsföring handlar om att nå ut till rätt personer i rätt tid med rätt budskap. När det gäller marknadsföring idag så är det online som man på bästa sätt kommer i kontakt med människor. I takt med att internet har utvecklats och många använder sig av 3G- och 4G-nätet, är det lätt att koppla upp sig online. Digital marknadsföring omfattar alla typer av marknadsföring som görs online via olika kanaler och genom enheter som exempelvis smartphone eller datorn. Företag använder sig mycket utav bland annat e-mejl, sociala medier och sökmotorer för att nå ut till både kunder och potentiella kunder.

Traditionell marknadsföring omfattar bland annat tidningsannonser, flygblad och skyltning. De traditionella marknadsföringskanalerna gav inte möjligheten till att mäta resultatet av en kampanj. Därför var det svårt att veta om pengarna som spenderats hade varit till nytta eller inte. Man hade svårt att bland annat ta reda på exakt hur många människor som sett reklamen, hur lång tid de spenderat på att begrunda reklamen, samt hur många som hade genomfört ett köp efter att ha sett en reklam. Den digitala marknadsföringen ändrade detta. Med hjälp av till exempel sociala medier, kan man bland annat kartlägga människor köpvanor, vad de gillar, vad de ogillar och vad som intresserar dem.

Varför ska man använda digital marknadsföring?

Allt fler företag har börjat använda sig av digital marknadsföring för att distribuera reklam. Det finns olika anledningar till varför ett företag väljer att göra reklam, bland annat för att skapa nyfikenhet kring sitt varumärke och för att bedriva försäljning. Andra anledningar till varför företag väljer just digital marknadsföring är för att resultatet går att mäta, det är kostnadseffektivt (framför allt för mindre företag) samt att företaget blir mer synligt för en större publik. I princip så är poängen med digital marknadsföring att man ska skapa medvetenhet kring företaget, att få människor att överväga företagets varumärke samt att få folk att köpa något. Många företag föredrar digital marknadsföring eftersom det är enkelt att använda sig av.

Då och nu

Under 90-talet spenderades mycket pengar på marknadsföring, mer än vad som är nödvändigt idag. Under den tiden använde man sig av bland annat marknadsföring via tidningar, gula sidorna och skyltar. På senare tid började allt fler företag marknadsföra via Tv-reklam. Teknologin på den tiden var lika viktigt som den är idag. Skillnaden är att man insett att det inte räcker med att enbart marknadsföra via exempelvis skyltar eller tidningar på grund av att de flesta spenderar tid online. Därför är digital marknadsföring idag den vanligaste typen av marknadsföring. När ett företag planerar att marknadsföra digitalt är det viktigt att veta vilka verktyg och taktiker man kan använda sig av.

Marknadsföring via sociala medier

Marknadsföring via sociala medier är en typ av digital marknadsföring där man använder sig av sociala medier som Facebook, YouTube eller Instagram för att marknadsföra. När man marknadsför via sociala medier brukar man bland annat publicera bilder, kommentarer eller videos. Det har blivit populärt att använda sig av så kallade influencers inom sociala medier. Influencer kallas en person som har förmågan att påverka, inspirera och motivera andra människor genom sitt innehåll. Det räcker inte att enbart ha många följare. Idag är det vanligt med företag som marknadsför via influencers. Den mest populära plattformen för influencers är Instagram där man lätt kan dela med sig av bilder.

Content marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring som det också kallas för, räknas till en av de taktiker som används inom digital marknadsföring och omfattar allt innehåll som skapas i marknadsförande syfte. Tanken bakom innehållsmarknadsföring är att bland annat att skapa kännedom om ett varumärke och finna fler potentiella kunder, därför är det viktigt att innehållet som skapas är relevant och värdefullt. När innehållet är intressant så fortsätter människor att läsa vilket senare kan leda till att man klickar för att utforska mer och sedan kanske till och med väljer att köpa något. Precis som digital marknadsföring i helhet så är innehållsmarknadsföring relativt kostnadseffektivt och därför väljer många företag just den här typen av marknadsföringstaktik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *