Så är design viktigt för varumärket

Visualitet är ett av de starkaste verktygen vi har, så det är inte för inte som design är en viktig del av marknadsföring och varumärkesbygge. Om du lyckas träffa rätt i ditt val av färger och bilder kan du förmedla starka budskap bortom ord.

Färger ger starka intryck

Det finns ett skäl till att företag väljer vissa färger framför andra. Blått förknippas med kompetens och allvar, så att exempelvis Stockholms universitet eller Fonus begravningsbyrå använder sig av färgen blå i webbdesignen är kanske inte så märkligt. Samtidigt kan blått skapa ett avstånd och ett för stort avstånd vill man inte att en färg ska signalera. Av den anledningen har Fonus valt att lätta upp det blåa med en ljusgrön färg. En professionell designer väljer färgerna med omsorg så att varumärkets utseende blir representativt utifrån företagets värden.

Designelement påverkar helheten

Det går att licensiera bilder och grafiska designelement via bildbanker, och faktiskt finns det nästan ingen ände på alla element man kan använda sig av. Men det är viktigt att ha med sig att dessa element kan avspegla normer och därmed inte vara så inkluderande. Om ditt varumärke står för mångfald kan det vara värt att fundera på hur detta ska förmedlas i exempelvis bild. Design kan kräva en del tankearbete.