Marknadsföring bör målgruppsanpassas

Den bästa sortens marknadsföring anpassas efter målgruppen. För att exemplifiera: Om du försöker sälja markiser till villaägare underlättar det om din reklam riktar sig till just villaägarna i stället för till de personer som bor i hyreslägenhet. Beroende på vem du vill nå med marknadsföringen kan du behöva justera budskapet och bruket av marknadsföringskanaler. Att marknadsföra markiser i en villatidning kan vara långt mycket effektivare än att annonsera i en nyhetstidning. Särskilt om du vill nå fram till villaägare, som i det här exemplet.

Bra med en snäv målgrupp

En stor målgrupp är inte nödvändigtvis en nackdel. Det kan trots allt innebära att du har en produkt eller tjänst som många har nytta av. Samtidigt kan en för stor målgrupp bli en utmaning. Visst, budskapet kanske når fram till många. Hur många är det dock som till slut väljer att köpa produkten eller tjänsten?

Mycket av marknadsföringsarbetet går ut på att göra målgruppen snävare och relevantare. Till hjälp har man massor av statistik över människors personliga uppgifter och preferenser. Aldrig tidigare har insikten i människors behov varit så stor som den är i dag. Informationen finns tillgänglig i de större kanalerna, som i Facebooks eller Googles analysverktyg.

Om du ska sälja markiser till villaägare i Stockholm är det onödigt dyrt att annonsera till exakt alla Facebookanvändare som bor i staden. Tack vare statistik och verktyg kan du skala ner målgruppen till olika boende- och åldersgrupper i Stockholm. Med stor precision kan du till och med nå användare i ett specifikt villaområde, som din markisbutik ligger i närheten av och som du vet är köpstarkt.

Företag skapar personas

Ett företags ideala målgrupp kallas även persona, eller personas i plural. Inom marknadsföring är det alltid en bra början att skissera en bild av idealkunden, så att man kan visa för sig själv att man förstår sin produkt eller tjänst. Personan måste inte vara slutgiltig, utan ska ses som ett stöd i marknadsföringsprocessen. Använd idealbilden som en utgångspunkt, givetvis baserad på statistik och analys, och utveckla den allteftersom du lär känna din specifika målgrupp bättre.

Klassisk marknadsföringstratt användbar

Den klassiska marknadsföringstratten är en modell som beskriver kundens köpprocess, eller snarare hur du kan marknadsföra produkten eller tjänsten i köpprocessens olika steg. Hur beter sig målgruppen i de olika stegen? Om du anpassar marknadsföringen utifrån dessa steg kan du nå fram på ett kostnadseffektivt sätt.

Design

Vad är ett varumärke för något?

Företag och personer kan ha ett eget varumärke. Eftersom sociala medier är en så viktig del av mångas vardag är det inte alls ovanligt att man som privatperson försöker skapa sig ett ansikte utåt. Många drömmer till och med om att bli influenser, så kanalerna i sociala medier ges mycket omsorg i form av text och bild. Om det hade varit så enkelt att man helt och hållet hade kunnat styra över hur man uppfattas av andra hade det här med varumärkesbyggen inte varit så komplicerat. Nu kan man dock inte påverka exakt allt och det öppnar för fältet varumärkesstrategi, som är en viktig del av marknadsföring.

Definition av begreppet varumärke

Vad är ett varumärke för något? Det här är ditt ansikte utåt, och detta vare sig du är ett företag eller en privatperson. Men det handlar alltså inte bara om hur du väljer att framställa dig själv. Varumärket är nämligen summan av dina egna ansträngningar och hur andra ser på dig. Ett företagsnamn eller en logotyp är inte samma sak som ett varumärke, även om de kan vara en del av varumärkesbygget. Det hela är snarare en fråga om vad man tänker eller känner när man hör ditt namn eller ser din logga, om vilka värden man förknippar med dig.

När man handlar mat är det inte ovanligt att man väljer en märkesprodukt framför en billigare vara. Detta gör man trots att man vet att innehållet sannolikt är detsamma och att märkesvaran är dyrare än den andra. Tack vare att du förknippar märkesvaran med ett visst utseende, rykte och en viss vana är du mer benägen att välja denna framför andra. Om du i stället skulle börja förknippa samma märkesvara med exempelvis miljöförstörelse kan det bli så att du väljer bort den. Synen på varumärken ändras med tiden.

Olika exempel på varumärkesbygge

Varumärken kan byggas på många olika sätt. Dels gäller det att hitta en ton och visuell identitet, dels gäller det att successivt skapa mjuka värden. Om du vill att ditt varumärke ska förknippas med ett engagerat kundbemötande måste du också se till att faktiskt möta kunderna, må det vara i sociala medier eller ansikte mot ansikte.

I dag är miljövänlighet positivt laddat och därför gör många företag sitt bästa för att förknippas med ekologiska varor. Det finns exempel på hur stora modeföretag vrider och vänder på begreppet ekologisk för att få in det lite varstans. Ett för nonchalant ordbruk kan straffa sig i form av ett skadat varumärke, så om du ska använda dig av värdeladdade ord i ditt varumärkesbygge är det viktigt att du gör det på ett trovärdigt sätt.

Det finns många olika sätt att bygga ett varumärke, och bygget börjar med en plan.