Marknadsföring bör målgruppsanpassas

Den bästa sortens marknadsföring anpassas efter målgruppen. För att exemplifiera: Om du försöker sälja markiser till villaägare underlättar det om din reklam riktar sig till just villaägarna i stället för till de personer som bor i hyreslägenhet. Beroende på vem du vill nå med marknadsföringen kan du behöva justera budskapet och bruket av marknadsföringskanaler. Att marknadsföra markiser i en villatidning kan vara långt mycket effektivare än att annonsera i en nyhetstidning. Särskilt om du vill nå fram till villaägare, som i det här exemplet.

Bra med en snäv målgrupp

En stor målgrupp är inte nödvändigtvis en nackdel. Det kan trots allt innebära att du har en produkt eller tjänst som många har nytta av. Samtidigt kan en för stor målgrupp bli en utmaning. Visst, budskapet kanske når fram till många. Hur många är det dock som till slut väljer att köpa produkten eller tjänsten?

Mycket av marknadsföringsarbetet går ut på att göra målgruppen snävare och relevantare. Till hjälp har man massor av statistik över människors personliga uppgifter och preferenser. Aldrig tidigare har insikten i människors behov varit så stor som den är i dag. Informationen finns tillgänglig i de större kanalerna, som i Facebooks eller Googles analysverktyg.

Om du ska sälja markiser till villaägare i Stockholm är det onödigt dyrt att annonsera till exakt alla Facebookanvändare som bor i staden. Tack vare statistik och verktyg kan du skala ner målgruppen till olika boende- och åldersgrupper i Stockholm. Med stor precision kan du till och med nå användare i ett specifikt villaområde, som din markisbutik ligger i närheten av och som du vet är köpstarkt.

Företag skapar personas

Ett företags ideala målgrupp kallas även persona, eller personas i plural. Inom marknadsföring är det alltid en bra början att skissera en bild av idealkunden, så att man kan visa för sig själv att man förstår sin produkt eller tjänst. Personan måste inte vara slutgiltig, utan ska ses som ett stöd i marknadsföringsprocessen. Använd idealbilden som en utgångspunkt, givetvis baserad på statistik och analys, och utveckla den allteftersom du lär känna din specifika målgrupp bättre.

Klassisk marknadsföringstratt användbar

Den klassiska marknadsföringstratten är en modell som beskriver kundens köpprocess, eller snarare hur du kan marknadsföra produkten eller tjänsten i köpprocessens olika steg. Hur beter sig målgruppen i de olika stegen? Om du anpassar marknadsföringen utifrån dessa steg kan du nå fram på ett kostnadseffektivt sätt.