Vad är copywriting för något?

En copywriter skriver texter för kommersiella syften. Tidigare bestod copywriterns jobb av att skriva korta uppseendeväckande texter, exempelvis annonser eller slogans för varumärken. I dag innebär rollen mycket mer – vad är copywriting för något?

Möte mellan reklam och journalistik

När man skriver för webben, vilket numera är det vanligaste inom copywriting, finns inga tydliga gränser mellan reklam och journalistik. Det finns till och med ett ord för det: content. Copywriterns vardag kan bestå av att skriva användarvänliga texter till ett företags webbplats, samtidigt som denne även förväntas skriva texter för sociala medier och fylla på företagsbloggen med pressmeddelanden och/eller inspirerande guider. Det är inte ovanligt att dagens reklamskribenter har journalistutbildning i grunden och fortbildar sig i bland annat SEO- och UX-skrivande.

SEO och UX viktigt inom copywriting

Man kommer långt med att kunna skriva bra. Att skriva snyggt räcker dock inte inom dagens copywriting, som innebär allt högre krav på SEO- och/eller UX-anpassade texter. Med SEO-texter menas texter som är skrivna så att man ska hamna högt upp i sökmotorerna och därmed driva in mer trafik till webbplatsen. UX-texter är texter som är skrivna på ett användarvänligt och läsbart sätt. SEO och UX motsäger inte varandra. En erfaren copywriter kan använda sig av båda sätten för att skapa ett bättre textinnehåll.